Asma Germe

Asma Germe Sistemler, sadece çekme dayanımlı membran örtünün gerilerek yük taşıma kapasitesini kazandığı eğrisel mimari yapılardır. Bir mekanı örten esnek membran malzeme yüzeyinde sadece çekme gerilmeleri oluşturularak sistem dengelenip şekil alır. Bir açıklığın örtülmesinde membran malzemenin çekme dayanımı ve elastisite* modülü çok önemlidir. Tüm hesaplamalar özel yazılımlar ile hazırlanıp 3D tasarımızı sonrası üretime alınmaktadır.
*Elastisite nedir ?
Elastisite Modülü; bir malzemeye uygulanan düşük gerilmeler altında meydana gelen şekil değişiminin, gerilmeyi oluşturan yükün kaldırıldıktan sonra malzemenin eski şekline gelme özelliğini ifade eden bir değerdir.
*Membran nedir?
Membran, fizikte seçici bir engel olup bazı şeylerin geçmesine izin verirken diğerlerini durdurur. Bu tür şeyler moleküller, iyonlar veya diğer küçük parçacıklar olabilir. Biyolojik membranlar arasında hücre zarları, bir hücre çekirdeğini kaplayan çekirdek zarlar ile mukoza ve seröz gibi doku zarları bulunmaktadır.
Kullanım Alanları:
Tribünler, Spor kompleksi, yürüyüş yolları, sundurmalar
Ölçüler:
30 ile 500 m2 arası tek modül ve sınırsız eklenebilir modül ile istenilen alan
Ürün Birleşimi:
Krom, Çelik, Demir Yalıtım ve Teknik Tekstil Kumaş
×